Mollies Tegel Centrum — ZV Jong & Oud

FV Van Lieshout Dier & Tuin — Vobra/Van Zoggel

El Torro — Total Pack

Total Pack — Vobra/Van Zoggel

Total Pack — El Torro

Vobra/Van Zoggel — ZV Jong & Oud

Mollies Tegel Centrum — Loomans/vanderHeijden

Loomans/vanderHeijden — Van den Akker Aqua Service

De Klippels — Van den Akker Aqua Service

ZV Jong & Oud — HS Manders – ASG Service